Център за детско развитие "Усмивки"

|

Защо жертвите на домашно насилие търпят и не си тръгват ?

В случаите на домашно насилие най-добрият вариант е жертвата да напусне общото жилище, което споделя с насилника, и да прекрати контактите си с него. За съжаление обаче невинаги е налична такава възможност.

В много случаи насилниците стигат до крайности, за да попречат на своята жертва да си тръгне. Също така, тази решаваща стъпка често води до неконтролируема агресия от страна на насилника, която може да завърши с фатален край за жертвата.

Причините, поради които жертвата на насилие решава да продължи да търпи упражнявания над нея тормоз, могат да бъдат изключително сложни и комплексни.

Често те се базират и върху заплахите, които насилникът използва, за да я задържи в капана на дома: че ще нарани/убие жертвата; че ще нарани/убие децата; че ще отнеме попечителството над децата; че ще съсипе жертвата във финансово отношение и мн. др. Възможно е и жертвата да няма обективна възможност да избяга на безопасно място и/или да защити децата си.

nasilie 3
scared woman sitting on ground and covering her he 2022 02 10 02 34 57 utc 1

Ако вие страдате от домашно насилие или ваш близък е обект на такова, е добре да се информирате внимателно за това какви мерки биха могли да бъдат предприети в конкретната ситуация. Всеки случай е специфичен и изисква индивидуален подход за разрешаване.

Donation Account

Bank: DSK Bank
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF

дарителска сметка

Банка: Банка ДСК
Получател: „Докова и Доков за бъдеще“
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF