Екип

Запознайте се с нашия екип

Обединихме се около идеята да разпръскваме повече добро в света, в който живеем. Стараем се да достигнем до хората в нужда и се надяваме чрез нашата помощ усмивката да грее по-често на техните лица.

ИРИНА ДОКОВА

Учредител и председател
на Управителния съвет

ВЛАДИМИР ДОКОВ

Учредител и член
на Управителния съвет

АНА ТИНЕВА

Член на Управителния съвет

РУЖА ДОНЧЕВА

Програмен директор 

ЛЮБОМИР НЕДЕВ

Психолог 

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР КОНСТАНТИНОВ

Творчески директор

Donation Account

Bank: DSK Bank
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF

дарителска сметка

Банка: Банка ДСК
Получател: „Докова и Доков за бъдеще“
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF