За нас

Фондация
Докова и Доков
за бъдеще

променяме съдби, сбъдваме мечти

Фондация Докова и Доков за бъдеще е създадена в резултат на една мечта – мечтата за по-добро бъдеще.

Ако щастието е въпрос на личен избор, то нашият личен избор е да даряваме. Ако можем с каузите си да накараме повече хора да се усмихват, повече жени и деца да живеят достойно, повече личности да се развиват, то ние бихме осъществили нашата мечта – за един по-щастлив свят.

Целта на Фондация Докова и Доков за бъдеще е да привлече вниманието към важни теми и проблеми, като открито и ясно полага усилие за тяхното разрешаване чрез организация на различни инициативи подкрепа на значими каузи.

Ирина и Владимир Докови, "Фондация Докова и Доков за бъдеще"

Нашата цел

да даряваме добро. да даваме надежда.
да помагаме там, където вярата в доброто е загубена.

подкрепяме проекти в три различни направления

kids with special needs

Закрила на деца в неравностойно положение

Помагаме на деца, настанени в специализирани институции; деца с различни способности, деца със специфични нужди, деца в риск, деца преживели и станали свидетели на насилие.
protection from domestic violence

Превенция и закрила от домашно насилие

Защитаваме жени жертви на домашно насилие пряко, чрез различни защитни механизми, използвайки подкрепата на полиция, прокуратура, съд, други неправителствени организации и институции, работещи в сферата.
personal developmentcommunity integration

Подпомагане развитието на личността и интеграцията в обществото

Подпомагане финансово на лица в неравностойно положение и обществени и държавни организации, грижещи се за такива лица.
history documents scaled

Опазване на културно-историческото наследство на България и съживяване и популяризиране на историятa

Ние вярваме, че издигането и популяризирането на значимостта на нашия народ е нужния просперитет за нацията ни. Активно подкрепяме инициативи и каузи, които разкриват значението на културно-историческото наследство.

Научете повече...

Ние осъществяваме нашата обществено полезна дейност чрез доброволно и безвъзмездно предоставяне на ресурси, които са собствени или са предоставени на нашата организация за управление със същата цел.

Ние, от Фондация Докова и Доков за бъдеще инвестираме материални и нематериални ресурси, без търсене на непосредствена материална полза с разрешаването на конкретен проблем или на подобряването на възможностите за развитие на жените и децата в риск, жените, жертва на домашно насилие и техните деца.

Дарителската дейност на Фондация Докова и Доков за бъдеще е подчинена на основната мисия на фондацията. Стремим се към постигане на стратегическите цели, заложени в нашата програма и предоставяме равен достъп до потенциалните получатели на помощ – всички жени, жертва на домашно насилие и техните деца.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Благодарим на нашите партньори – публични организации и бизнес компании, които подкрепят каузите на Фондация „Докова & Доков за бъдеще“. Заедно постигаме много в един свят, който се нуждае от повече доброта. Радваме се да споделим, че дейността ни в Детски център „Усмивки за Украйна“, гр. Варна беше подкрепена от UNICEF България. От края на 2022 година вече сме член на Български Дарителски Форум със статут на наблюдател. Осъществяваме нашите проекти и кампании с помощта на партньорството на редица организации, сдружения, компании, дарители. Подкрепяме други неправителствени организации в дейността им, защото вярваме, че общата цел за по-добро бъдеще е постижима, когато сме заедно.

1

EU logo
MVR Logo shadow

Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ с финансовата подкрепа на Дирекция „Международни проекти“ към Министерството на вътрешните работи подпомогна над 600 украински деца и техните родители по проект HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/BG/0009 „Подкрепа за първоначален прием на лица, разселени от Украйна“.

Сключеното споразумение е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Дирекция „Международни проекти“ към Министерство на вътрешните работи, на стойност 62161.12 лв. и е финансирано от Европейския съюз.

Donation Account

Bank: DSK Bank
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF

дарителска сметка

Банка: Банка ДСК
Получател: „Докова и Доков за бъдеще“
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF