За нас

Фондация
Докова и Доков
за бъдеще

променяме съдби, сбъдваме мечти

Фондация Докова и Доков за бъдеще е създадена в резултат на една мечта – мечтата за по-добро бъдеще.

Ако щастието е въпрос на личен избор, то нашият личен избор е да даряваме. Ако можем с каузите си да накараме повече хора да се усмихват, повече жени и деца да живеят достойно, повече личности да се развиват, то ние бихме осъществили нашата мечта – за един по-щастлив свят.

Целта на Фондация Докова и Доков за бъдеще е да привлече вниманието към важни теми и проблеми, като открито и ясно полага усилие за тяхното разрешаване чрез организация на различни инициативи подкрепа на значими каузи.

Нашата цел

да даряваме добро. да даваме надежда.
да помагаме там, където вярата в доброто е загубена.

подкрепяме проекти в три различни направления

Закрила на деца в неравностойно положение

Помагаме на деца, настанени в специализирани институции; деца с различни способности, деца със специфични нужди, деца в риск, деца преживели и станали свидетели на насилие.

Превенция и закрила от домашно насилие

Защитаваме жени жертви на домашно насилие пряко, чрез различни защитни механизми, използвайки подкрепата на полиция, прокуратура, съд, други неправителствени организации и институции, работещи в сферата.

Подпомагане развитието на личността и интеграцията в обществото

Подпомагане финансово на лица в неравностойно положение и обществени и държавни организации, грижещи се за такива лица.

Ние осъществяваме нашата обществено полезна дейност чрез доброволно и безвъзмездно предоставяне на ресурси, които са собствени или са предоставени на нашата организация за управление със същата цел.

Ние, от Фондация Докова и Доков за бъдеще инвестираме материални и нематериални ресурси, без търсене на непосредствена материална полза с разрешаването на конкретен проблем или на подобряването на възможностите за развитие на жените и децата в риск, жените, жертва на домашно насилие и техните деца.

Дарителската дейност на Фондация Докова и Доков за бъдеще е подчинена на основната мисия на фондацията. Стремим се към постигане на стратегическите цели, заложени в нашата програма и предоставяме равен достъп до потенциалните получатели на помощ – всички жени, жертва на домашно насилие и техните деца.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Благодарим на нашите партньори – публични организации и бизнес компании, които подкрепят каузите на Фондация Докова & Доков за бъдеще. Заедно постигаме много в един свят, който се нуждае от повече доброта.

Donation Account

Bank: DSK Bank
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF

дарителска сметка

Банка: Банка ДСК
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF