Център за детско развитие "Усмивки"

|

Нашата Мисия

vladimiririna 1024x683 1

Ирина и Владимир Докови

Учредители на Фондация „Докова и Доков за бъдеще“

Dokova Logo Final

променяме съдби, сбъдваме мечти

Искаме бъдеще, в което домашното насилие няма да бъде толерирано и приемано по никакъв повод. Искаме безусловна защита на жените в риск и техните деца. Ще се борим за по-добро бъдеще на всяка жертва поотделно като с тези си действия ще променяме ситуацията за хиляди жени в България, чийто зов за помощ остава тих, безмълвен в сегашната ситуация.

Ние искаме промени не само в законодателството, но и в отношението на хората към проблема с домашното насилие. Смятаме, че давайки гласност на борбата с домашното насилие, можем заедно, като общество да променим сегашната ситуация. Ще полагаме усилия да осигурим превенция и ранно разпознаване на признаци за домашно насилие – особено важно за подрастващите и младите жени. Недопускането на домашно насилие също е форма на борба с проблема. Затова смятаме, че трябва да се полагат усилия и в тази посока.

Ще защитаваме жени жертви на домашно насилие пряко, чрез различни защитни механизми, използвайки подкрепата на полиция, прокуратура, съд, други неправителствени организации и институции, работещи в сферата.

Преди всичко, ние от Фондация Докова и Доков за бъдеще популяризираме и подкрепяме дарителски каузи, които целят едно по-добро бъдеще – за жените и децата в риск и за лицата в неравностойно положение.

Donation Account

Bank: DSK Bank
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF

дарителска сметка

Банка: Банка ДСК
Получател: „Докова и Доков за бъдеще“
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF