Център за детско развитие "Усмивки"

|

Може ли домашното насилие да доведе до Посттравматично стресово разстройство (ПТСР)?

Посттравматичното стресово разстройство (ПТСР) е състояние, което някои хора развиват след преживяване на травматично събитие. Домашното насилие също се счита за травматично събитие, поради което с категоричност се определя като възможен причинител на ПТСР. За съжаление домашното насилие е широко разпространено по целия свят – всяка година милиони хора са принудени да се справят с форми на домашно насилие.

young depressed woman hugging her knees on sofa at 2022 02 04 03 06 49 utc scaled

Как домашното насилие може да доведе до ПТСР?

Травматични събития като това да бъдеш жертва на домашно насилие често могат да доведат до чувства на срам и объркване у жертвата. Тя може да се чуди защо не е отвърнала по някакъв начин на нападението, защо не е опитала да избяга, а истината е, че в такива случаи човек разполага с много малък контрол върху защитните механизми на организма си. Мозъкът реагира по различен начин на травмиращи събития, най-често с емоция, като оставя много малко място за „логика“ или разсъждаване в момента на събитието.

Когато жертвата избяга от своя насилник, може да мине твърде много време, докато тя успее да се адаптира отново към живот в безопасна среда. Това важи най-вече при случаите, когато жертвата е била подлагана на пълен контрол и епизоди на насилие за твърде продължителен период от време. Ако травмата не бъде „преработена“ правилно от мозъка, тя може да се загнезди в подсъзнанието и да причини сериозни психологически проблеми, които да възпрепятстват нормалните ежедневни дейности на човека. Такъв тип проблем е Посттравматичното стресово разстройство.

В наши дни все още е твърде разпространено схващането, че ПТСР се появява главно при хора, преживели тежки катастрофи или друго бедствие, както и при ветерани от военни действия. Посттравматично стресово разстройство може да развие всеки, който е бил жертва на домашно насилие или е станал свидетел на такова. По своята същност домашното насилие излага жертвата на крайни емоции като страх, безпомощност и уязвимост, каквито човек изпитва и при големи травматични събития като изброените по-горе катастрофи, бедствия и др.

depressed woman sitting in the dark bedroom 2022 02 02 05 07 19 utc

Жертвите на домашно насилие

Чувството на страх може да бъде непреодолимо както по време на епизод на насилие, така и дълго време след това. В случаите на домашно насилие нещата могат да се влошат много предвид факта, че жертвата живее с насилника и се загнездва страхът от очакването на следващ травматичен епизод.

Не всеки човек, жертва на домашно насилие, изпитва симптоми на ПТСР, но процентът на хора, страдащи от това състояние в следствие на насилие, е висок – около две трети от всички спасили се жертви.

„Свидетелите“ на домашно насилие

При дискутирането на темата за домашно насилие най-често се съсредоточаваме върху взаимоотношенията вътре в двойката жертва – насилник. В картинката обаче следва да бъдат привлечени и свидетелите – например, децата, които са били непрекъснати странични наблюдатели на извършващото се насилие между техните родители.

В много случаи децата, превърнали се в свидетели на травматични събития в рамките на семейния дом, впоследствие развиват ПТСР.

Как може да се предотврати развитие на ПТСР вследствие на домашно насилие

Най-важното нещо, което следва да се направи след преживяване на или наблюдаване на домашно насилие, е да се потърси емоционална подкрепа. Тя може да дойде от близък приятел, от член на семейството или от психолог. Много е важно човекът, пострадал от домашно насилие, да прекрати напълно контакти с насилника, защото колкото по-дълго е изложен на чувства на страх и опасност от домашно насилие, толкова по-вероятно е да се развият симптоми на посттравматично стресово разстройство.

Получаването на емоционална подкрепа е важно да се случи колкото се може по-скоро, като не бива жертвите на домашно насилие да се опитват да „преработят“ проблема сами или да прибягват до самолечения с медикаменти или наркотични вещества.

Какви са симптомите на ПТСР

Не е задължително след преживяване на травма човек да развие краткотрайни или постоянни (хронични) симптоми на ПТСР. Същевременно, за да е налице стресово разстройство е необходимо типичната за него клинична картина да се развива минимум четири седмици. Симптомите на ПТСР се появяват най-рано след два-три месеца. Възможно е обаче такива да се развият и след година. Липсата на конкретен времеви период, в рамките на който травмираният може да придобие посттравматично стресово разстройство увеличава значително рисковете за неговото здравословно и емоционално състояние. Освен това, колкото по-рано се вземат мерки, толкова по-големи са шансовете за бързото преживяване на травмата и последиците, които тя е нанесла върху психиката. Ето защо специалистите препоръчват при най-малкото съмнение от ПТСР, както и в случай на домашно насилие да следим себе си и своите близки за първите му проявления. Ще изброим и някои от най-често срещаните симптоми на ПТСР, за които е добре да внимавате.

 • Връщане към травматичен момент и емоционално повторно преживяване на случката;
 • Емоционален дисбаланс;
 • Физически жестикулации, изразяващи разстройване при извикване на травматичен спомен;
 • Забравяне на ключови моменти от травматичното събитие;
 • Чести кошмари, свързани с травматичното събитие;
 • Подсъзнателно избягване на места, предмети или хора, напомнящи за травматичното събитие;
 • Категорично избягване на травмата и разговори по повод травматичното събитие;
 • Усещане за изолация от близките и обществото изобщо;
 • Натрапчиви негативни (включително и суицидни) мисли за себе си, околните и заобикалящия свят;
 • Негативна настройка за всичко, свързано с бъдещото;
 • Апатия към обикновено ежедневни дейности, както и такива, към които травмираният е имал сериозен интерес преди;
 • Проява на гняв и нервни изблици;
 • Проблеми с вниманието и фокусирането;
 • Изпотяване, треперене, гадене.

Важно е да бъдат уточнение и основните симптоми на ПТСР при дете. Съществува известна разлика между начина, по който то и възрастният възприемат нанесената травма. Най-често срещаните признаци за състоянието при по-малките са:

 • Напикаване;
 • Отказ на детето да говори;
 • Включване на елементи или цели отрязъци от травматичното събитие в ежедневната игра;
 • Невъзможност на детето да стои далеч от родителя или друг възрастен;
 • Кошмари.

ФИЗИОЛОЧИНИ ПРОМЕНИ ПРИ ПТСР

ПТСР е класическо психическо разстройство, което може да нарани трайни последици върху емоционалното състояние и нормалния начин на живот на пострадалия. Необходимо е обаче да се уточни, че това състояние би могло да окаже и негативно влияние върху физическото ни здраве. Доказателство за подобно твърдение е значителният брой различни физиологични промени, които настъпват при хора с доказан ПТСР. Разгледайте най-съществените и често срещани от тях по-долу:

 • Честа раздразнителност, усещане за силен стрес и първи признаци на тревожност;
 • Нарушения в нормалния цикъл на съня, включително безсъние;
 • Блуждаещ поглед, придружен със засилено чувство на безразличие и липса на концентрация;
 • Промяна в апетита и теглото (възможен е както отслабване, така и покачване на килограми);
 • Възможно е изменение в цвета на кожата – бледнеене в следствие на недоспиване или злоупотреба с алкохол или наркотични вещества;
 • В следствие на настъпилите хранителни смущения може да се наблюдава постоянно подуване на корема;
 • Свръхвъзбудимост, която се изразява при неволно и моментално подксачане, стряскане или друга реакции;
 • Наличие на чести главоболия, покачване на артериалното кръвно налягане, учестен пулс.

ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПРОМЕНИ ПРИ ПТСР

Поведенческите промени при ПТСР се отключват в следствие на три основни групи симптоми: усещането за силен страх, проява на отрицание по повод случилото се и натрапчиви негативни мисли. Травмираният може да премине през няколко и различни трансформации и модификации на личността. Колко трайни ще са те зависи главно от това дали е потърсена помощ и е назначено експертно лечение. Обикновено поведенческите промени при ПТСР се изразяват в:

 • Нежелание за общуване с околните, включително и с близките, както и избягване на срещи с непознати и завързване на нови познанства;
 • Невъзможност за вписване в предишни общности, семейни отношения, приятелски кръгове;
 • Стремеж към самоунищожително поведение, което може да се изразява не само в прием на забранени субстанции и алкохол, но и дръзки действия (каране с висока скорост, поемане на високи неоправдани рискове);
 • Постоянно усещане за вина или срам и то не само по повод на травматичното събитие, а в ежедневието изобщо;

КАК СЕ РАЗПОЗНАВА ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ?

В много случаи околните са тези, които първи или единствени предприемат необходимите действия за съдействие на пострадал от физическо или психическо насилие. Причината е, че често жертвата се самообвинява за нанесения й тормоз, а понякога дори изпитва съмнение дали такъв изобщо съществува. Пострадалите понякога сами игнорират сигналите за наличие на ПТСР или друго психическо разстройство в следствие на травмата, защото биват убеждавани от своите насилници, че нищо сериозно не се е случило. Ето защо невинаги е лесно да се разпознае жертвата на насилие – особено с „просто“, „невъоръжено с професионални знания и опит“ око.

Когато нанесеният тормоз е физически, по тялото на жертвата може да има видими следи. Отрицанието на пострадалия винаги трябва да се възприема с известна доза съмнения. Защото най-често жертвата изпитва срам и от случилото се, и от нанесените „белези“, поради което ще се постарае да ги прикрие с грим, слънчеви очила, дрехи и други.

Невинаги физическият тормоз е видим, защото може да е нанесен на обичайно закривани с дрехи места от тялото. Още по-трудно е да се разпознае психическото насилие. Много често то остава невидимо не само за околните, държавата, но дори и за близките. Специалистите препоръчват задължително да се обърне внимание на човек, който може да е потенциална жертва на насилие, ако проявява следните признаци:

 • Избягва всякаква комуникация и места с много хора;
 • Често свежда поглед и избягва контакт очи в очи;
 • Рязка смянна на поведението и дори начина на живот (например, спира да посещава любими и обичайни места като магазини, фитнеси и заведения, а дори може да преустанови и трудова дейност);
 • Възможна е и промяна във външния вид, като много често тя се изразява в неглижиране и занемаряване.

Какво да правим при съмнения за ПТСР

Важно е да се знае, че посттравматичното стресово разстройство е лечимо. Ето защо е важно да се потърси навременна специализирана помощ при съмнения за ПТСР. В повечето случаи най-трудна е именно първата стъпка – да се потърси помощ. За целта е необходимо да споделите с Вашия личен лекар, а той ще Ви даде подробности какви мерки е добре да се предприемат и ще Ви насочи към подходящ специалист.

exhausted woman suffering from insomnia 2022 01 19 00 21 49 utc

Donation Account

Bank: DSK Bank
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF

дарителска сметка

Банка: Банка ДСК
Получател: „Докова и Доков за бъдеще“
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF