Може ли домашното насилие да доведе до Посттравматично стресово разстройство (ПТСР)?

Посттравматичното стресово разстройство (ПТСР) е състояние, което някои хора развиват след преживяване на травматично събитие. Домашното насилие също се счита за травматично събитие, поради което с категоричност се определя като възможен причинител на ПТСР. За съжаление домашното насилие е широко разпространено по целия свят – всяка година милиони хора са принудени да се справят с форми на домашно насилие.

Как домашното насилие може да доведе до ПТСР?

Травматични събития като това да бъдеш жертва на домашно насилие често могат да доведат до чувства на срам и объркване у жертвата. Тя може да се чуди защо не е отвърнала по някакъв начин на нападението, защо не е опитала да избяга, а истината е, че в такива случаи човек разполага с много малък контрол върху защитните механизми на организма си. Мозъкът реагира по различен начин на травмиращи събития, най-често с емоция, като оставя много малко място за „логика“ или разсъждаване в момента на събитието.

 

Когато жертвата избяга от своя насилник, може да мине твърде много време докато тя успее да се адаптира отново към живот в безопасна среда. Това важи най-вече при случаите, когато жертвата е била подлагана на пълен контрол и епизоди на насилие за твърде продължителен период от време. Когато травмата не бъде „преработена“ правилно от мозъка, тя може да се загнезди в подсъзнанието и да причини сериозни психологически проблеми, които да възпрепятстват нормалните ежедневни дейности на човека. Такъв тип проблем е Посттравматичното стресово разстройство.

 

В наши дни все още е твърде разпространено схващането, че ПТСР се появява главно при хора, преживели тежки катастрофи или друго бедствие, както и при ветерани от военни действия. Посттравматично стресово разстройство може да развие всеки, който е бил жертва на домашно насилие или е станал свидетел на такова. По своята същност домашното насилие излага жертвата на крайни емоции като страх, безпомощност и уязвимост, каквито човек изпитва и при големи травматични събития като изброените по-горе катастрофи, бедствия и др.

Жертвите на домашно насилие

Чувството на страх може да бъде непреодолимо както по време на епизод на насилие, така и дълго време след това. В случаите на домашно насилие нещата могат да се влошат много предвид факта, че жертвата живее с насилника и се загнездва страхът от очакването на следващ травматичен епизод.

Не всеки човек, жертва на домашно насилие, изпитва симптоми на ПТСР, но процентът на хора, страдащи от това състояние в следствие на насилие, е висок – около две трети от всички спасили се жертви.

„Свидетелите“ на домашно насилие

При дискутирането на темата за домашно насилие най-често се съсредоточаваме върху взаимоотношенията вътре в двойката жертва – насилник. В картинката обаче следва да бъдат привлечени и свидетелите – например, децата, които са били непрекъснати странични наблюдатели на извършващото се насилие между техните родители.

В много случаи децата, превърнали се в свидетели на травматични събития в рамките на семейния дом, впоследствие развиват ПТСР.

Как може да се предотврати развитие на ПТСР вследствие на домашно насилие

Най-важното нещо, което следва да се направи след преживяване на или наблюдаване на домашно насилие, е да се потърси емоционална подкрепа. Тя може да дойде от близък приятел, от член на семейството или от психолог. Много е важно човекът, пострадал от домашно насилие, да прекрати напълно контакти с насилника, защото колкото по-дълго е изложен на чувства на страх и опасност от домашно насилие, толкова по-вероятно е да се развият симптоми на посттравматично стресово разстройство.

Получаването на емоционална подкрепа е важно да се случи колкото се може по-скоро, като не бива жертвите на домашно насилие да се опитват да „преработят“ проблема сами или да прибягват до самолечения с медикаменти или наркотични вещества.

Какви са симптомите на ПТСР

Ще изброим и някои от най-често срещаните симптоми на ПТСР, за които е добре да внимавате.

  • Връщане към травматичен момент и емоционално повторно преживяване на случката;
  • Емоционален дисбаланс;
  • Физически жестикулации, изразяващи разстройване при извикване на травматичен спомен;
  • Забравяне на ключови моменти от травматичното събитие;
  • Проблеми с вниманието и фокусирането;
  • Изпотяване, треперене, гадене.

Какво да правим при съмнения за ПТСР

Важно е да се знае, че посттравматичното стресово разстройство е лечимо. Ето защо е важно да се потърси навременна специализирана помощ при съмнения за ПТСР. В повечето случаи най-трудна е именно първата стъпка – да се потърси помощ. За целта е необходимо да споделите с Вашия личен лекар, а той ще Ви даде подробности какви мерки е добре да се предприемат и ще Ви насочи към подходящ специалист.

Donation Account

Bank: DSK Bank
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF

дарителска сметка

Банка: Банка ДСК
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF