„Музикотерапевтични подходи и техники при работа с деца в норма и деца със специални образователни потребности“

В съвременния свят музиката трансформира живота ни по невероятни начини. Особено важна е ролята ѝ в развитието и подкрепата на децата, както тези в норма, така и тези със специални образователни потребности. На 15 ноември 2023 г., Фондация „Докова и Доков за бъдеще“, Център за детско развитие „УСМИВКИ“ и Българска асоциация по музикотерапия организираха събитие, насочено към изследване и прилагане на музикотерапевтични подходи и техники.

Музикотерапията използва музиката като средство за подпомагане на емоционалното, социалното и когнитивното развитие на децата. От ритми и мелодии до песни и инструментални упражнения, музиката може да стимулира сетивата и да подобри комуникационните умения.

По време на събитието водихме теми на разговор, пряко свързани с творческото изразяване, развитието на адаптивните способности, техники за развитие на комуникативни и социални умения и как музикотерапията спомага за тях!

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ информация за организацията на събитието.

Благодарим на водещите – Евелина Кайрякова и Емилия Янкова и на всички, които присъстваха!

До следващия път!

muzikoterapevtichni podhodi story

Donation Account

Bank: DSK Bank
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF

дарителска сметка

Банка: Банка ДСК
Получател: „Докова и Доков за бъдеще“
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF