Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ с финансовата подкрепа на Дирекция „Международни проекти“ към Министерството на вътрешните работи подпомогна над 600 украински деца и техните родители

Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ сключи споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Дирекция „Международни проекти“ към Министерство на вътрешните работи на стойност 62161.12 лв.

Дейностите в периода на финансиране включват:

 • Български език за украински деца от 3 до 10 г.
 • Български език за украински деца от 10 до 18 г.
 • Български език за украински педагози и психолози
 • Основи на украински език – буквички за деца от 3 до 5 г.
 • Украински език за деца от 6 до 10 г.
 • Основи на математиката – цифрички за деца от 3 до 5 г.
 • Математика за деца от 6 до 10 г.
 • Психологическа помощ, арт терапии и ролеви игри за емоционална интелигентност и устойчивост
  за деца
  от 3 до 10 г.
 • Психологическа помощ за родители
 • Неврогимнастика, танци и йога за деца от 3 до 10 г.
 • Празнични събития – анимация, фокуси и дискотека за деца от 3 до 10 г.
Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ с финансовата подкрепа на Дирекция „Международни проекти“ към Министерството на вътрешните работи подпомогна над 600 украински деца и техните родители
Снимка от Детски център „Усмивки за Украйна“

Резултатите от гореописаните дейности са забележителни. Психичното здраве и психосоциалната подкрепа за децата и техните родители са налични в безопасна и сигурна учебна среда. Децата имат равен достъп до приобщаващи и качествени възможности за обучение. Децата, както и учителите имат равен достъп до изучаване на български език.

Детски център „Усмивки за Украйна“ в гр. Варна е безплатна занималня за украински деца, създадена от  Фондация „Докова и Доков за бъдеще“. В детския център се предоставят занимания на децата в защитена среда.

Тук те комуникират със свои връстници, а преподавателите осигуряват подходящи занимания и психологическа подкрепа с цел  намаляване на стреса, подобряване на психологичното им състояние, развиване на тяхната емоционална интелигентност и устойчивост.

Полудневните занимания са за деца на възраст от 3 до 10 г. по украински език, математика, арт-терапия, рисуване, танци, йога, забавления и много игри. Провеждат се и уроци по български език, включително и за най-малките по специална методика чрез игри. За родителите се провеждат терапевтични сесии от психолози за напредъка на всяко дете.

Ние от Фондация „Докови и Доков за бъдеще“ сме щастливи, че благодарение на предоставеното финансиране за Детски център „Усмивки за Украйна“, успяхме да дарим още една глътка надежда на украинските деца и техните родители и да подпомогнем тяхното по-лесно интегриране в обществото.

Снимка от Детски център „Усмивки за Украйна“

Donation Account

Bank: DSK Bank
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF

дарителска сметка

Банка: Банка ДСК
Получател: „Докова и Доков за бъдеще“
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF