Дискусионна среща "Ефективна ли е подкрепата за децата и хората с увреждания от Украйна"

Фондация “Докова & Доков за бъдеще” взе участие по покана на “Карин дом” в дискусионна среща “Ефективна ли е подкрепата за децата и хората с увреждания от Украйна”. Срещата се състоя на 6 юли, като бяха обсъдени множество предизвикателства и възможни решения. Обединихме се около идеята за изготвяне на доклад до отговорните институции.
В срещата взеха участие множество НПО-та от гр. Варна:
– Фондация “Хипофиза”;
– Представители на “Blue Dot” /”Синя точка”/, създаден от Върховния комисариат за бежанци към ООН (ВКБООН) и УНИЦЕФ, с партньори Хелзинкски комитет и БЧК;
– епидемиолози и лекари от РЗИ;
– дирекция “Социално подпомагане” – Община Варна;
– д-р Лидия Маринова;
– Председателят на EASPD (Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания) Мая Донева, която пристигна специално за събитието от Брюксел.

Дискусионна среща "Ефективна ли е подкрепата за децата и хората с увреждания от Украйна"

Donation Account

Bank: DSK Bank
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF

дарителска сметка

Банка: Банка ДСК
Получател: „Докова и Доков за бъдеще“
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF