Национална конференция ,,Цялостен подход в преучилищното и началното училищно образование"

Екипът на Център за детско развитие „Усмивки“ към Фондация “Докова и Доков за бъдеще” присъства на националната конференция „ЦЯЛОСТЕН ПОДХОД В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ”, която се проведе на 4 и 5 юни 2024 година в Интернационал хотел, к.к. Златни пясъци, гр. Варна. 
 
По време на конференцията в различни панели и дискусии бяха представени успешни практики и идеи в образованието за деца в предучилищна и начална училищна възраст. Основните акценти бяха върху детското благополучие и важната роля на подкрепящата среда, играта, технологиите и иновативните подходи като движеща сила за качество в образованието. 
 
Споделянето на добри практики за социално и емоционално образование, технологии и иновации в образованието, политики, стратегии, помагат на екипите да приложат най-добрите и съвременни образователни подходи в работата. 

Ние помагаме на децата със специални образователни потребности и се стремим към придобиването на иновативни умения за тяхното развитие защото вярваме, че всяко дете e ценно и способно!
event photo 1

Donation Account

Bank: DSK Bank
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF

дарителска сметка

Банка: Банка ДСК
Получател: „Докова и Доков за бъдеще“
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF