Център за детско развитие "Усмивки"

|

Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ направи дарение на хранителни и нехранителни продукти за Дома за медико-социални грижи за деца, гр. Варна

Домът е основен доставчик на медицински дейности за деца с увреждания, хронични заболявания и рискови новородени. Опитните служители там дават оптимално медицинско обслужване, общи грижи и среда за достоен живот на децата.

Ние осигурихме както за най-малките, така и за по-големите обитатели различни стоки, които да помогнат за безпроблемното функциониране на дома.

Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ направи дарение на хранителни и нехранителни продукти за Дома за медико-социални грижи за деца, гр. Варна

Donation Account

Bank: DSK Bank
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF

дарителска сметка

Банка: Банка ДСК
Получател: „Докова и Доков за бъдеще“
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF