Културно-историческо направление в дейността на Фондацията - лична кауза на Владимир Доков

grass 2023 11 27 05 11 21 utc copy 1 scaled

Нова Инициатива на
фондация „Докова & Доков за бъдеще“

Dokova Logo Final

Историята е живият запис на триумфите и трагедиите на човечеството, безценен пътеводител за разбирането на съвременния свят и ключова карта за създаването на по-добро бъдеще. Тя не е просто хроника на факти, а богат архив на човешкия опит и уроци.

Екипът на Фондация „Докова Доков за бъдеще“ твърдо вярва, че е важно да извличаме мъдрост от миналото и да я прилагаме за осветляване на настоящето. Знанието за историята ни предоставя контекст за настоящите събития и ни помага да разберем корените на съвременните социални, политически и икономически системи, да оценим напредъка и да работим за подобряване на обществените структури, като вземаме предвид уроците от миналото.

“Историята ни обединява и вдъхновява, затова е важно да я съхраним и популяризираме.”

Това е и един от основните мотиви учредителят на фондацията Владимир Доков се ангажира лично с каузата. Българската история, българският дух, националното самосъзнание трябва да бъдат съхранени и предавани на поколенията.

Нашата отговорност е да осигурим на бъдещите поколения знанията и инструментите, необходими за справяне с непрекъснато променящия се свят. Историята ни показва примери на устойчивост и иновации, вдъхновявайки ни да продължаваме напред и да се учим от миналото. Познаването на историята не само обогатява нашата културна и интелектуална същност, но и ни помага да изграждаме по-добро и по-справедливо общество.

Опазването и закрилата на културно-историческото наследство е от съществено значение за съхранението на националната идентичност, образованието, икономическото развитие, социалната хармония и международното признание. Това е дългосрочна инвестиция в бъдещето, която гарантира, че богатата история и култура на една нация ще бъдат съхранени и предадени на следващите поколения.

Ние, от Фондация „Докова и Докова за бъдеще“ поставяме специален акцент на това направление в дейността си, защото вярваме, че нашето минало е ключът към разбирането на настоящето и изграждането на по-добро бъдеще.

Наша мисия е да защитим и запазим културно-историческото наследство на нашата държава, като същевременно насърчаваме общественото осведомяване и ангажираност. Ние работим заедно с обществото, образователните институции и други неправителствени организации, за да гарантираме, че нашето наследство ще бъде съхранено и предадено на бъдещите поколения.

Един от първите проекти в това направление от дейността на фондацията е дарението и средствата за откупуването от чужбина архива на Жорж Нурижан и свободното им публикуване в платформата за свободни архиви  www.svobodniarhivi.comпървата в България свободна платформа за безплатни архиви и исторически изследвания, създадена и управлявана от Фондация „Културна революция“.

С публикуването и обнародването на архива всеки българин може да се запознае с истината за нас българите и за ролята и значението на българите в освободителните борби, както и колко мъка са изпитали нашите предци, за да бъдем днес свободни. 

Научете повече

Основни Цели

educational programme copy

Опазване на националната идентичност

Ние се ангажираме да съхраняваме традициите, обичаите, архитектурните паметници и изкуствата, които формират основата на нашата национална идентичност. Чрез нашата работа и проекти, ние създаваме усещане за принадлежност и гордост у всички членове на обществото.;

educational programme copy 1

Образование и осведоменост

Фондацията активно подкрепя образователни инициативи, които разкриват значението на културно-историческото наследство. Чрез сътрудничество с училища, университети, културни институции и други неправителствени организации ние осигуряваме достъп до ценна информация и ресурси, които вдъхновяват младите поколения да ценят и пазят своето наследство.

history documents scaled

Значение за Обществото

Всяка инициатива бива внимателно планирана и организирана с участието на водещи историци, археолози и културни деятели. Фондацията работи в тясно сътрудничество с държавни и частни институции, за да осигури най-високото ниво на автентичност и точност на представяните материали. Чрез сътрудничество с международни партньори, фондацията ще осигури широк достъп до откритията и ще популяризира българската история на глобално ниво.

Тази инициатива е от значение за българското общество, тъй като ще предостави възможност на всеки гражданин да се докосне до важни исторически документи и артефакти. Съхранението и популяризирането на историческото ни наследство не само ще укрепи националната ни идентичност, но и ще вдъхнови бъдещите поколения да ценят и уважават миналото.

Екипът на Фондация “Докова и Доков за бъдеще” вярва, че запазването на историята е ключът към създаването на по-добро и информирано общество.

picture 1 copy

Даряваме всички необходими средства за откупуването на архива на Жорж Нурижан

В края на месец май дарихме на Фондация Културна Революция изцяло средствата за откупуването от чужбина на архива на Жорж Нурижан.

С публикуването и обнародването на архива в платформата за свободни архиви – svobodniarhivi.com всеки българин ще може да се запознае с истината за нас българите и за ролята и значението на българите в освободителните борби, както и колко мъка са изпитали нашите предци, за да бъдем днес свободни.
new piano chess

Развитие на умения и знания в областта на шахмата и музиката

Център "Таланти" има за цел да предостави на деца до 18 години възможността да развиват своите умения и знания в областта на шахмата и музиката в подкрепяща и стимулираща среда.

Стартираме с обучението по шахмат в малки групи и индивидуално обучение по пиано, финансирани изцяло от Фондация "Докова и Доков за бъдеще". Индивидуалният подход към всеки ученик е важен за нас и за развитието на таланта, знанията и мотивацията.

Обученията са безплатни, на тримесечни модули и право да се включат в тях имат деца, преминали успешно конкурса през март и април 2024.

Вярваме, че опазването на миналото е ключът към изграждането
на по-светло бъдеще.

untitled 1 1

Donation Account

Bank: DSK Bank
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF

дарителска сметка

Банка: Банка ДСК
Получател: „Докова и Доков за бъдеще“
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF