Курс по български език в детски център "Усмивки за Украйна"

В детски център “Усмивки за Украйна” се провеждат курсове по български език за деца от Украйна. Курсът е организиран за две възрастови групи и се води по специален учебник, предоставен от Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН България). 

В нашия екип се включват професионални преподаватели филолози. Обучението по български език е отлична възможност за по-бърза адаптация към живота в страната за младите емигранти, както и за по-добро усвояване на учебния материал в училище. 

Нашите преподаватели Румяна Дойчева и Стамена Христова помагат на децата от 3 до 10 годишна възраст да учат езика чрез специална методология базирана на забавни игри, песни и състезания. Използването на българският език при децата е свързано не само с натрупването на познания по граматика, но и с умението за уверена комуникация. Ние искаме децата да се чувстват уверени, спокойни и щастливи в новата среда, в която са принудени да живеят. Използването на българския език е една от основните стъпки това да стане възможно. Наред с думите, децата научават много за българските празници и обичаи, българската история и действителност. 

Учебните материали, които използваме в работата си с деца са с основни насоки по въпросите за бежанците, убежището, миграцията и лицата без гражданство. Разполагаме с учебници за всички възрастови групи – в начален, прогимназиален, първи и втори етап на образование. Полагаме усилия да предразполагаме децата да общуват на български език с връстниците си или с учител. Избягваме задължителните дейности, свързани с четене или писане, въпреки че децата се насърчават да използват и тези умения. 

Фокусираме се върху изграждането на социално-емоционални умения и улесняване на връзките с връстниците, приемане на различията, адаптация. Вярваме, че усилията си заслужават, защото виждаме усмивките на детските лица след всеки проведен урок по български език. 

Обучението по български език в Детски Център „Усмивки за Украйна“ се осъществява с подкрепата на UNICEF. Това е нашият начин да продължим съвместната мисия за повече усмивки и по-добро бъдеще за всяко дете

bulgarian language

Donation Account

Bank: DSK Bank
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF

дарителска сметка

Банка: Банка ДСК
Получател: „Докова и Доков за бъдеще“
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF