Конференция "Гражданският сектор в подкрепа на бежанците от Украйна"

На 27 юни фондация “Докова & Доков за бъдеще” взе участие в конференция за сътрудничество “Гражданският сектор в подкрепа на бежанците от Украйна”.
На конференцията си дадоха среща регионални НПО-та, като бяха обсъдени:
– текущи проблеми в работна група на тема “Образование” и грижа за украинските деца;
– възможности за финансиране по европейски и национални програми;
– гражданския сектор на първа линия;
– институционална реакция на национално ниво;
– добри практики на сътрудничество за интеграция на украинските бежанци в ЕС чрез образование и култура.
Конференцията е организирана от Върховния комисариат на ООН – ВКБООН и Българския съвет за бежанци и мигранти.

Конференция "Гражданският сектор в подкрепа на бежанците от Украйна"

Donation Account

Bank: DSK Bank
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF

дарителска сметка

Банка: Банка ДСК
Получател: „Докова и Доков за бъдеще“
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF