Фондация "Докова и Доков за бъдеще" се присъедини към Български Дарителски Форум

Фондация “Докова и Доков за бъдеще” се присъедини към Български Дарителски Форум като член със статут на наблюдател. Така развитието на нашите идеи и свързването на дарителите с правилните каузи ще бъде още по-пълноценно и устойчиво.

Сдружение “Български дарителски форум” обединява, представлява и подпомага големите дарители (компании и фондации) в България от 2004 година.

Мисията на Български дарителски форум е да съдейства за формирането на положително отношение на обществото към дарителството и да развива благотворителността в България.
Като част от БДФ, Фондация “Докова и Доков за бъдеще” ще работи за подобряване на средата за дарителство и ще съгласува дарителски политики и добри практики с останалите членове!

bulgarian fondation center

Donation Account

Bank: DSK Bank
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF

дарителска сметка

Банка: Банка ДСК
Получател: „Докова и Доков за бъдеще“
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF