Център за детско развитие "Усмивки"

|

Представяме ви...

Любомир Недев

Психолог

Любомир Недев е магистър по Приложна психология. Той е квалифициран и в различни области на психологията след шестгодишно интензивно обучение в Когнитивно-поведенческата школа. През този период е придобил умения в личен опит и обучение в базисни психологически техники, терапия на PTSD, терапия на двойки и семейства, както е и завършил специализирана подготовка за психотерапевт и психолог-консултант под супервизия. Разполага с допълнителни квалификации в Гещалт терапия и Психодрама.

Включва се във фондация “Докова и Доков за бъдеще” в провеждането на обучения, курсове и семинари, осигурява консултации и води затворени групи. Споделя своя опит и различен поглед в блога на Фондацията и създава авторски трудове, допринасяйки за разпространението на психологически знания.

Личната мисия на Любомир е да внесе иновации в областта на психологията, като разработи и утвърди ново направление в нея. Той възприема психологията не просто като професия, а като свое житейско призвание. Благодарение на уникалния си подход и светоглед, е убеден, че има потенциала да допринесе за промяна в човешките нагласи и световното добруване.

lyubomir nedev

запознайте се още с...

Ирина Докова, "Фондация Докова и Доков за бъдеще"

Научете повече за Ирина

ИРИНА ДОКОВА

Учредител и председател
на Управителния съвет

Владимир Доков, "Фондация Докова и Доков за бъдеще"

Научете повече за Владимир

ВЛАДИМИР ДОКОВ

Учредител и член
на Управителния съвет

Ана Тинева, "Фондация Докова и Доков за бъдеще"

Научете повече за Ана

АНА ТИНЕВА

Член на Управителния съвет

Donation Account

Bank: DSK Bank
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF

дарителска сметка

Банка: Банка ДСК
Получател: „Докова и Доков за бъдеще“
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF