Представяме ви...

Кремена Господинова

Специалист социални дейности

Кремена Господинова е завършила “Социален мениджмънт” в ТУ – Варна. Като студент е участвала в различни стажантски програми и семинари, свързани със социалната работа. Работила е като консултант на хора с хранителни нарушения, както и като експерт в Дирекция “Инспекция по труда” – Варна.

Включва се във фондацията със своите познания и интереси в областта на социалната работа. Вярва, че неуморните усилия, дори само на един човек, могат да променят съдбата на мнозина. А когато работиш с екип от съмишленици, положителните резултати стават лавинообразни.

запознайте се още с...

Научете повече за Ирина

ИРИНА ДОКОВА

Учредител и председател
на Управителния съвет

Научете повече за Владимир

ВЛАДИМИР ДОКОВ

Учредител и член
на Управителния съвет

Научете повече за Ана

АНА ТИНЕВА

Член на Управителния съвет

Научете повече за Ружа

РУЖА ДОНЧЕВА

Програмен директор 

Donation Account

Bank: DSK Bank
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF

дарителска сметка

Банка: Банка ДСК
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF