Политика за „бисквитки“ | Политика за защита на личните данни | Общи условия | Политика за закрила на децата | Етичен кодекс

Copyright © 2022 - 2024 All Rights Reserved by Dokova & Dokov for Future

pay by card 1

Donation Account

Bank: DSK Bank
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF

дарителска сметка

Банка: Банка ДСК
Получател: „Докова и Доков за бъдеще“
IBAN: BG31STSA93000028622777
BIC: STSABGSF