mikroagresia

Какво е микроагресия?

Микроагресията представлява вербална или невербална изява на един човек, която въздейства на друг по потискащ начин. Микроагресията се отразява върху идентичността на жертвата, като създава усещане, че не е оценяван или уважаван.

Какво е микроагресия? Read More »